Søndag d. 11 september kl. 12:30

Indbydelse til fest

NBK veteraner

Kære venner!

Det begyndte i 1980. Herefter har der hvert femte år været afholdt veteranfest pinselørdag indtil 2020, da arrangementet måtte aflyses på grund af coronavirus. Mange gode stunder er det blevet til. Alle med tilknytning til Nors Boldklub før eller nu har altid været velkomne.

 Grundet udsættelsen af festen i 2020 har vi en veteranfest til gode. Af forskellige årsager har vi været nødsaget til at se bort fra pinselørdag. Vi bliver jo alle ældre, så vi har besluttet at afholde veteranfesten som et frokostarrangement med efterfølgende kaffebord.

150 kr. pr. person

Prisen for hele arrangementet. Betalingen sker på mødedagen i klubhuset.

SU. d. 15 august

Betalingen sker på mødedagen i klubhuset. Tilmelding senest den 15. august.

Hvis I hører om nogen, som ingen indbydelse har fået, så kontakt os. Hjælp os, så ingen bliver glemt.

Videresend gerne denne indbydelse til rette vedkommende. Når vi mødes, skal vi tage stilling til, om traditionen skal føres videre og i givet fald under hvilken form.

Med venlig hilsen

 Jens Yde, Henry Thomsen, Ellen Christensen, Helga Frimor og Svend Sørensen

Tilmelding til Jens Yde:
SMS/tlf. 2169 9252, email: jens.yde@hotmail.dk
eller
Ellen Christensen, tlf. 51 37 39 76